יום שבת, 21 בינואר 2023

לקט מאמרי השבועבדרך להסכם סחר חופשי בין ישראל ויפן
ינואר 22, 2023

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה יוביל את השיחות להסכם סחר חדש עם ארץ השמש העולה משרדי החוץ והכלכלה סיכמו עם מקביליהם היפנים על פתיחתשוברים שיא נוסף, שנה שנייה ברציפות: שיא כל הזמנים ביצוא הישראלי!
ינואר 22, 2023

על פי אומדני מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, צפוי היצוא לחצות בשנת 2022 את רף ה-160 מיליארד דולר – גידול של למעלה מ-10% לעומתהמכס משרת את הציבור, לא להיפך
ינואר 22, 2023

גם בתהליך השחרור ולמעשה בכל תהליך שמול הרשות המינהלית, זכאי היבואן לקבל תשובה מנומקת בכתב. חובת ההנמקה מעוגנת בחוק לתיקון סדרי המינהל החלטות והנמקות, התשי״ט-1958