יום ראשון, 10 באפריל 2022

עמדות מנהלים במגזר העסקי לגבי התמיכות הממשלתיות במשבר הקורונה - דצמבר 2021


ל-65% מהעסקים באוכלוסיית הסקר לא היה צורך בדחיית החזרי הלוואות או החזרי חוב על ידי הבנקים. סוג התמיכה הזה היה הכי פחות בשימוש לעומת סוגי התמיכה האחרים שנסקרו.

מהאומדנים עולה שבכל תוכניות התמיכה השונות, שיעור העסקים הגדולים שלא נזקקו לתמיכה גדול בהשוואה לעסקים הקטנים והבינוניים, למעט בתוכנית של מענקים עבור החזרת עובדים מחל"ת/שימור עובדים.

על פי תשובות המנהלים ניכר שבתוכנית מימון עובדים המוצאים לחל"ת נעשה השימוש הגבוה ביותר על ידי העסקים. כ-59% מהעסקים נעזרו בתוכנית זו (והוציאו במהלך המשבר חלק מעובדיהם לחל"ת בעקבות ההגבלות השונות).

כ-57% מהעסקים שהוציאו את עובדיהם לחל"ת בענפי המסחר והשירותים וכ-68% מהעסקים שהוציאו את עובדיהם לחל"ת בענף המלונאות, ציינו שמדיניות זו סייעה להם במידה רבה לצלוח את משבר הקורונה.

התוכנית העיקרית השנייה שבה נעזרו מנהלי העסקים היא מענק על ירידה בהכנסות. על פי  האומדנים כ-43% מהעסקים קיבלו מענק זה וכ-12% הגישו בקשה אך המענק לא אושר.

יותר מחצי מהעסקים בענפי הבינוי והמידע והתקשורת לא נזקקו למענק ירידה בהכנסות,  לעומת 22% בענף שירותי מזון ומשקאות (מסעדות ואולמות אירועים).

כ-54% מהעסקים בתחום המלונאות ציינו שהמענק להחזרת עובדים סייע להם במידה רבה וזאת בהשוואה לכ-17% בלבד שציינו זאת בכלל אוכלוסיית הסקר. זהו המענק היחיד מבין חמש תוכניות התמיכה שנסקרו ששיעור העסקים הגדולים שנעזרו בו גבוה משיעור העסקים הקטנים והבינוניים.

לסקר המלא

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה